ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

από το 1837

Ο Σύλλογος

Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1837 , είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος και έχει ως στόχο την προώθηση και υποστήριξη των ελληνογερμανικών σχέσεων, τη φροντίδα των πολιτιστικών και κοινωνικών αναγκών των μελών του και τη προώθηση και υποστήριξη μη κερδοσκοπικών στόχων και δραστηριοτήτων κοινής ωφέλειας.Διοργανώνονται μουσικές βραδιές, διαλέξεις, σεμινάρια, κοινωνικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και πραγματοποιούνται εκδρομές σε κοντινούς και μακρινούς προορισμούς.

© Copyright Ελληνογερμανικός Σύλλογος "Φιλαδέλφεια"