Πρόσβαση

  • Από τον σταθμό του ηλεκτρικού στο Μαρούσι μεταβιβαστείτε στο δημοτικό λεωφορείο 40 και αποβιβαστείτε στην στάση Μονεμβασίας.

  • Από τον σταθμό του μετρό Κατεχάκη μεταβιβαστείται στο λεωφορείο 402 και αποβιβαστείτε στην 5ή στάση Πολύδροσο.

Πληροφορίες

Μονεμβασίας & Κριεζή 62 – 64
151 25 Μαρούσι
Tel. : 210 6848009
Fax: 210 6813902
E-mails: philadel@otenet.gr

Σύνδεσμοι

Vereinigung der Deutsch-Griechischen Gesellschaften Webseite unseres Dachverbandes www.vdgg.de

Centrum Modernes Griechenland an der FU-Berlin www.cemog.fu-berlin.de

Griechenland-Zeitung (Athen) www.griechenland.net

Diablog – Deutsch-Griechische Begegnungen (Berlin) www.diablog.eu

Deutsch-Griechische Zeitschrift EXANTAS (Berlin) www.exantas.de

Online-Bibliothek der Edition-Romiosini (Berlin) www.cemog.fu-berlin.de/edition-romiosini/

Hellenika

Die beiden Kirchen in Athen

Deutsches Kontakt- und Informationszentrum in Griechenland (Athen) dkiz.gr

Griechisches Außenministerium (Athen) www.mfa.gr

Griechisches Kulturministerium (Athen) www.culture.gr

ELIAMEP Griechische Stiftung für Europäische- und Außenpolitik (Athen) www.eliamep.gr

Deutsche Botschaft Athen Webseite der deutschen Botschaft in Athen. www.athen.diplo.de

Goethe-Institut Athen www.goethe.de

Goethe-Institut Thessaloniki www.goethe.de

Deutsche Schule Athen www.dsathen.gr

D eutsche Schule Thessaloniki www.dst.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας

© Copyright Ελληνογερμανικός Σύλλογος "Φιλαδέλφεια"